+421 - (0)55 - 622 63 23
... pre Váš zdravý a krásny úsmev

Staráme sa o Vaše zdravie

MUDr. Katarína Nárožná Bc. Marcela Koštialová MDDr. Andera Konečná MDDr. Ivana Mudráková

MUDr. Katarína Nárožná

vedúci zubný lekár

Štúdium v odbore stomatológia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 1983.

V odbornom vzdelávaní pokračovala prípravou na 1. atestáciu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, ktorú získala v roku 1986.

V roku 1994 otvára súkromnú stomatologickú prax, v ktorej pôsobí dodnes.

Bc. Marcela Koštialová

dentálna hygienička
V rokoch 1994 - 1998 spolupracovala s MUDr. Nárožnou ako stomatologická sestra.
Od ukončenia štúdia v odbore "diplomovaná dentálna hygienička" v roku 1998 poskytuje starostlivosť v oblasti profesionálnej ústnej hygieny so zameraním na pacientov s diagnózou parodontitída.
V roku 2008 absolvovala bakalárske skúšky na Prešovskej univerzite odbor "dentálna hygiena".

MDDr. Ivana Mudráková

zubný lekár
V rokoch 2006 - 2012 študovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.
Po úspešnom zložení záverečných skúšok pracovala v súkromnej stomatologickej praxi v Prahe.
S ambulanciou kn-DENT spolupracuje od roku 2014.

MDDr. Andrea Konečná

zubný lekár
V roku 2014 absolvovala Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach v odbore stomatológia.
Po ukončení štúdia naďalej pokračuje v pedagogickej praxi na fakulte.
V stomatologickej ambulancii kn-DENT začala pracovať v roku 2014.